1

Leder

Forsikringerne i PKA dækker dig og dine nærmeste

  • TekstJon Johnsen

En god pension er afgørende for, at du kan leve det seniorliv, du drømmer om, når du forlader arbejdsmarkedet. Derfor er det vores vigtigste opgave i PKA at sikre dig livsvarig pension og økonomisk tryghed hele livet.

Din pension er mere end en betydningsfuld opsparing – det er også din forsikring. For pension handler ikke kun om livet som senior, men også om at give dig og dine nærmeste økonomisk tryghed, hvis livet slår sving, som ingen kan forudse.

Forsikringerne i PKA dækker dig, hvis du i en periode eller permanent mister evnen til at arbejde eller får en alvorlig sygdom. Formålet er, at du kan opretholde en rimelig økonomisk situation, selvom du ikke kan arbejde i samme omfang som før.

Udbuddet af forsikringer er stort, og mange har meninger om, hvordan du er dækket. At finde hoved og hale i forsikringer kan være en jungle, og det gælder om at se sig godt for. 

For du kan opleve at sidde til et møde i banken, eller andre steder, og tale med rådgivere, der ikke har et overblik over, hvor godt du er dækket som medlem i PKA.

Med din pension i PKA har du et økonomisk sikkerhedsnet, der passer til dig og dit livsforløb. Og det er som udgangspunkt ikke nødvendigt at tegne ekstra forsikringer, som giver dig en dækning, du allerede har. Din forsikring i PKA er udelukkende bygget op om de forhold, der gør sig gældende for netop din faggruppe og dit arbejdsliv. Derfor er du sikret en rimelig indtægt, hvis du skulle blive syg og miste dit arbejde. I sidste ende er der ingen grund til at være dobbelt-forsikret med to forsikringer, som dækker de samme ting. Du kan endda risikere, at du ikke får det fulde udbytte af begge forsikringer – selvom du betaler for dem begge.

Ikke to liv er ens, og derfor opfordrer vi alle vores medlemmer til at tjekke op på både pension og forsikringer med jævne mellemrum.

I denne udgave af ditPKA vil vi gerne fortælle dig, at du som medlem er dækket godt og nok ind her hos os.

Rigtig god læselyst.

2

Pension

Sådan er du dækket ved sygdom og tab af erhvervsevne

  • TekstMarc Hagberg

Din pensionskasse har en kollektiv ordning, som holder hånden under den enkelte og sikrer, at du er dækket godt og nok. Få her overblik over, hvordan du er dækket.

Din pensionsordning er til for at sikre, at du har noget at leve af, når du går på pension. Men den er meget mere end det. Din pensionsordning indeholder også forsikringer, du kan få brug for tidligere i livet.

Som medlem i PKA er du sikret økonomisk hjælp, hvis livet slår sving, som ingen kan forudse. Forsikringerne dækker dig nemlig, hvis du i en periode eller permanent mister evnen til at arbejde eller får en alvorlig sygdom.

Som udgangspunkt bør du ikke forvente, at din økonomiske situation er helt uændret, hvis du bliver ramt af sygdom. Men du vil stå i en rimelig økonomisk situation, selvom du ikke kan arbejde i samme omfang som før.

Udbetalingerne fra PKA har til hensigt at supplere de offentlige ydelser op til et sådant niveau, at du ikke risikerer at blive modregnet væsentligt i de offentlige ydelser, du er berettiget til. Udbetalingerne følger de offentlige kriterier, og vi stiller ikke krav om ekstra helbredsoplysninger, så det er let og transparent at se, hvornår du kan få udbetaling fra PKA.

Undgå dobbeltforsikring - du er dækket godt og nok

Din pensionsordning er bygget op med udgangspunkt i netop din faggruppe og dit arbejdsliv og er sammensat, så den dækker dig i alle faser af livet. Kollektivet i PKA er med til at sikre, at du er dækket godt og nok ved sygdom – uden behov for at forsikre dig yderligere. 

Derfor er der ingen grund til, at du opretter ekstra forsikringer med lignende dækninger, fx i banken. Du kan endda risikere, at du ikke får det fulde udbytte af begge forsikringer – selvom du betaler for dem begge.

Som en tommelfingerregel anbefales det, at du er dækket, så dit levegrundlag svarer til 70 % af din løn i dag. Og det kan du som udgangspunkt være tryg ved, når du har pension i PKA.

Kontakt os, hvis du bliver sygemeldt

Det vigtigste, du skal gøre, hvis du bliver syg, er at kontakte os. Vi får nemlig ikke automatisk besked, hvis du bliver syg. Så kan vi fortælle dig om dine muligheder for at få hjælp fra din pensionsordning. Ring til os på 39 45 45 40, eller få en pårørende eller din tillidsrepræsentant til at hjælpe dig.

Se, hvor godt du er dækket ud fra dit lønniveau

Eksempel på medlem med årsløn 275.000 kr. og gennemsnitlig varighed på de forskellige forløb.

Som en tommelfingerregel anbefales det, at du er dækket, så dit levegrundlag svarer til 70 % af din løn i dag.

Dækningsgraden afhænger af flere ting – blandt andet hvornår du blev optaget i pensionskassen, din bidragsprocent, om du er enlig eller har samlever, din samlevers indtægt og lignende. Derfor kan dækningsgraden variere i forhold til ovenstående eksempel. Tjek altid din individuelle dækning og pensionsordning på pka.dk. Her kan du se præcis, hvor meget du har at leve for, når du engang går på pension.

Eksempel på medlem med årsløn 330.000 kr. og gennemsnitlig varighed på de forskellige forløb.

Som en tommelfingerregel anbefales det, at du er dækket, så dit levegrundlag svarer til 70 % af din løn i dag.

Dækningsgraden afhænger af flere ting – blandt andet hvornår du blev optaget i pensionskassen, din bidragsprocent, om du er enlig eller har samlever, din samlevers indtægt og lignende. Derfor kan dækningsgraden variere i forhold til ovenstående eksempel. Tjek altid din individuelle dækning og pensionsordning på pka.dk. Her kan du se præcis, hvor meget du har at leve for, når du engang går på pension.

Eksempel på medlem med årsløn 375.000 kr. og gennemsnitlig varighed på de forskellige forløb.

Som en tommelfingerregel anbefales det, at du er dækket, så dit levegrundlag svarer til 70 % af din løn i dag.

Dækningsgraden afhænger af flere ting – blandt andet hvornår du blev optaget i pensionskassen, din bidragsprocent, om du er enlig eller har samlever, din samlevers indtægt og lignende. Derfor kan dækningsgraden variere i forhold til ovenstående eksempel. Tjek altid din individuelle dækning og pensionsordning på pka.dk. Her kan du se præcis, hvor meget du har at leve for, når du engang går på pension.

Gode råd til at tjekke din pension og dækninger

Er du dækket nok, eller skal du tegne en ekstra forsikring? At finde hoved og hale i forsikringer kan være en jungle, og det gælder om at se sig godt for.

Her er fire gode råd til at få et overblik over, hvor godt du er dækket som medlem i PKA.

 Få et overblik over dine nuværende dækninger

Tjek din pensionsordning på pka.dk. Her kan du logge ind og se præcis, hvor meget du har at leve for, når du engang går på pension. Du kan også se, hvordan du er forsikret, hvis du bliver syg, mens du stadig er i arbejde, eller hvis du mister arbejdsevnen. Samtidig kan du tjekke, hvem der står til at modtage udbetaling, når du dør.

 Tjek, om du er dobbeltforsikret

Hvis du har tegnet en privat forsikring et andet sted end PKA, fx en forsikring ved tab af erhvervsevne i din bank, risikerer du at betale for en forsikring, du måske ikke kan bruge. Du kan nemlig risikere at blive modregnet i offentlige ydelser og andre forsikringsdækninger, hvis du er dobbeltforsikret. Det kan være dyrt og unødvendigt for dig.

 Saml alle dine pensioner i PKA

Hvis du på et tidspunkt i livet har skiftet job, kan du have pensionsordninger i flere forskellige selskaber. Det kan gå ud over overblikket og dine dækninger. På pensionsinfo.dk kan du få et samlet overblik over alle dine pensionsopsparinger på tværs af pensionsselskaber og banker. Den bedste måde at sikre, at du er forsikret godt og nok, er at samle alle dine pensioner i PKA.

 Ring til PKA og få rådgivning

Ring gerne til os på 39 45 45 40 og få personlig rådgivning, hvis du har spørgsmål til, hvordan du er dækket, og om du er dækket godt og nok.

Få økonomisk hjælp fra PKA

Læs, hvordan du kan få økonomisk hjælp fra PKA i de forskellige situationer, du kan stå i ved sygdom og tab af erhvervsevne.

Hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom eller er kommet til skade, kan du få sygedagpenge.

Du modtager ikke udbetalinger fra PKA, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom, fordi de offentlige ydelser sikrer, at du kan opretholde en rimelig del af din løn i denne periode. Derfor er du som udgangspunkt dækket godt og nok, hvis du er sygemeldt i en periode.

Får du ikke løn fra din arbejdsgiver, bliver der heller ikke indbetalt til din pension. Du kan derfor søge om bidragsfritagelse for at sikre, at indbetalingerne til din pension fortsætter i en periode – så er det pensionskassen, der indbetaler til din pension.

Hvis dit sygdomsforløb medfører, at dit og/eller din families rådighedsbeløb falder væsentligt, kan du måske få økonomisk her-og-nu-hjælp fra pensionskassens bistandsfond.

Ring til os på 39 45 45 40 og hør mere om dine muligheder og få tilsendt et ansøgningsskema.

For medlemmer af Pensionskassen for Farmakonomer

Hvis du mister dit arbejde på grund af sygdom, har været syg i mere end tre måneder og får sygedagpenge fra det offentlige, bliver der ikke indbetalt til din pension, fordi du ikke længere får løn.

Vi kan hjælpe dig med at sikre, at din pension og dine forsikringer ved sygdom og død ikke bliver forringet i den periode, hvor der ikke bliver indbetalt til din pension.

Hvis du varigt mister mindst 2/3 af din erhvervsevne, kan du få penge fra din pension i PKA. Udover din fastsatte offentlige ydelse, får du en månedlig udbetaling fra PKA, der, ligesom øvrig pension, er beregnet på baggrund af dine indbetalinger til pension. Derfor er satsen individuel og skattepligtig. Du får også en engangssum til at støtte din nye tilværelse.

Ring til os på 39 45 45 40 og hør mere om dine muligheder.

Hvis du ikke opfylder betingelserne for at få forlænget dine sygedagpenge, men stadig ikke kan arbejde på grund af sygdom, kan du komme i jobafklarings- eller ressourceforløb.

Et jobafklaringsforløb kan vare fra få måneder til højst to år, men et typisk forløb varer i gennemsnit 61 uger. Et ressourceforløb varer derimod 152 uger i gennemsnit. Undervejs får du løbende en ressourceforløbsydelse fra det offentlige, og derfor modtager du ikke løbende udbetalinger fra PKA.

Du kan til gengæld søge om at modtage en skattefri sum på 100.000 kr. (i 2020) fra PKA, hvis du kommer i et jobafklarings- eller ressourceforløb på mindst et års varighed. Summen kan støtte dig under din sygemelding, og den bliver ikke modregnet i de offentlige ydelser.

Vi kan også hjælpe dig, så din pension og dine forsikringer ved sygdom og død ikke bliver forringet i den periode, hvor der ikke bliver indbetalt til din pension.

Du kan ikke søge om økonomisk hjælp fra bistandsfonden, når du er i jobafklarings- eller ressourceforløb, fordi hjælpen fra bistandsfonden bliver modregnet fuldt ud i din ressourceforløbsydelse.

Ring til os på 39 45 45 40 og hør mere om dine muligheder og få tilsendt et ansøgningsskema.

For medlemmer af Pensionskassen for Farmakonomer

Hvis du mister dit arbejde på grund af sygdom, har været syg i mere end tre måneder og får ressourceforløbsydelse fra det offentlige, bliver der ikke indbetalt til din pension, fordi du ikke længere får løn.

Vi kan hjælpe dig med at sikre, at din pension og dine forsikringer ved sygdom og død ikke bliver forringet i den periode, hvor der ikke bliver indbetalt til din pension.

Hvis du varigt mister mindst 2/3 af din erhvervsevne, kan du få penge fra din pension i PKA. Udover din fastsatte offentlige ydelse, får du en månedlig udbetaling fra PKA, der, ligesom øvrig pension, er beregnet på baggrund af dine indbetalinger til pension. Derfor er satsen individuel og skattepligtig. Du får også en engangssum til at støtte dig i din nye tilværelse.

Har du børn under 24 år, får de børnepension hver måned, mens du får invalidepension, og indtil de fylder 24 år.

Ring til os på 39 45 45 40 og hør mere om dine muligheder.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Hvis du er godkendt til fleksjob, har du ret til ledighedsydelse, indtil du bliver ansat i et fleksjob. Du har også ret til ledighedsydelse, hvis du bliver ledig fra et fleksjob.

Udover de faste offentlige ydelser har din pensionskasse en bistandsfond for medlemmer, der får indtægten forringet væsentligt og fx skal forsørge børn. Her kan du søge om ekstra økonomisk støtte i perioden.

I perioden, hvor du er på ledighedsydelse, bliver der heller ikke indbetalt til din pension. Du kan derfor søge om bidragsfritagelse for at sikre, at indbetalingerne til din pension fortsætter i en periode – så er det pensionskassen, der indbetaler til din pension.

Ring til os på 39 45 45 40 og hør mere om dine muligheder og få tilsendt et ansøgningsskema.

For medlemmer af Pensionskassen for Farmakonomer

Hvis du mister dit arbejde på grund af sygdom, har været syg i mere end tre måneder og får ledighedsydelse fra det offentlige, bliver der ikke indbetalt til din pension, fordi du ikke længere får løn.

Vi kan hjælpe dig med at sikre, at din pension og dine forsikringer ved sygdom og død ikke bliver forringet i den periode, hvor der ikke bliver indbetalt til din pension.

Hvis du varigt mister mindst 2/3 af din erhvervsevne, kan du få penge fra din pension i PKA. Udover din fastsatte offentlige ydelse, får du en månedlig udbetaling fra PKA, der, ligesom øvrig pension, er beregnet på baggrund af dine indbetalinger til pension. Derfor er satsen individuel og skattepligtig. Du får også en engangssum til at støtte dig i din nye tilværelse.

Har du børn under 24 år, får de børnepension hver måned, mens du får invalidepension, og indtil de fylder 24 år.

Ring til os på 39 45 45 40 og hør mere om dine muligheder.

Når du er i fleksjob, modtager du som udgangspunkt ikke udbetalinger fra PKA.

Du skal være særligt opmærksom på muligheden for at fortsætte indbetalingen til din pensionsordning i PKA, så du kan fortsætte med dine dækninger – selvom dit fleksjob måske tilbyder pensionsordning i et andet selskab.

Hvis størrelsen på dine indbetalinger til pension falder i forbindelse med dit fleksjob, kan PKA måske supplere med den del, der kommer til at mangle, så længe du er ansat i fleksjobbet, så din pensionsordning bevarer sin værdi

Ring til os på 39 45 45 40 og hør mere om dine muligheder.

Mister du evnen til at arbejde og får tilkendt offentlig førtidspension eller seniorpension, kan du få penge fra din pension i PKA. Udover din offentlige førtids- eller seniorpension, får du en månedlig udbetaling fra PKA, der, ligesom øvrig pension, er beregnet på baggrund af dine indbetalinger til pension. Derfor er satsen individuel og skattepligtig.

Du får også en engangssum til at støtte dig i din nye tilværelse. Det samlede beløb er 200.000 kr. (i 2020), men beløbet hænger sammen med summen ved ressourceforløb. Hvis du har fået sum ved ressourceforløb udbetalt tidligere, får du udbetalt de resterende 100.000 kr. (i 2020), som ikke bliver modregnet i de offentlige ydelser. Summerne er skattefri.

Mens du får førtidspension, sikrer vi også, at din pensionsordning fortsætter uændret, så dine eksisterende dækninger og alderspension ikke bliver forringet.

Har du børn under 21 år, får de børnepension hver måned, mens du får førtidspension, og indtil de fylder 21 år.

Med din pensionsordning hos PKA er du som udgangspunkt dækket godt og kan sikre dig en rimelig økonomisk situation, selvom du ikke kan arbejde længere.

Ring til os på 39 45 45 40 og hør mere om dine muligheder.

For medlemmer af Pensionskassen for Farmakonomer

Hvis du mister dit arbejde på grund af sygdom, har været syg i mere end tre måneder og får ledighedsydelse fra det offentlige, bliver der ikke indbetalt til din pension, fordi du ikke længere får løn.

Vi kan hjælpe dig med at sikre, at din pension og dine forsikringer ved sygdom og død ikke bliver forringet i den periode, hvor der ikke bliver indbetalt til din pension.

Hvis du varigt mister mindst 2/3 af din erhvervsevne, kan du få penge fra din pension i PKA. Udover din fastsatte offentlige ydelse, får du en månedlig udbetaling fra PKA, der, ligesom øvrig pension, er beregnet på baggrund af dine indbetalinger til pension. Derfor er satsen individuel og skattepligtig. Du får også en engangssum til at støtte din nye tilværelse.

Har du børn under 24 år, får de børnepension hver måned, mens du får invalidepension, og indtil de fylder 24 år.

Ring til os på 39 45 45 40 og hør mere om dine muligheder.

Får du en af de sygdomme, der står på PKA’s liste over kritiske sygdomme, får du et engangsbeløb til at støtte dig. Du kan se listen ved at logge ind på pka.dk. Du får et skattefrit engangsbeløb på 160.000 kr. (i 2020), som ikke bliver modregnet i dine offentlige ydelser.

Vær opmærksom på, at dækningen stopper efter en periode uden indbetaling til din pension og senest, når du når din folkepensionsalder. Du kan dog vælge at beholde dækningen, selvom der ikke bliver indbetalt til din pensionsordning. Du kan også beholde dækningen, hvis du fortsat er i arbejde efter din folkepensionsalder og indbetaler til din pensionsordning i PKA.

Ring til os på 39 45 45 40 og hør mere om dine muligheder og få tilsendt et ansøgningsskema.

For medlemmer af Pensionskassen for Farmakonomer

Du har forsikringen Sum ved visse kritiske sygdomme i din pensionsordning. Forsikringen er oprettet i Forenede Gruppeliv. Får du en sygdom, der er på Forenede Gruppelivs liste over kritiske sygdomme, kan du søge om udbetaling.

Sum ved visse kritiske sygdomme udbetales som et skattefrit engangsbeløb på 100.000 kr. (i 2020).

Med din pensionsopsparing hos PKA har du ikke en særskilt forsikring ved tab af erhvervsevne. Du har nemlig et økonomisk sikkerhedsnet, der passer til dig og dit livsforløb, fordi udbetalingerne fra PKA er et supplement til de offentlige ydelser, der tilsammen sikrer dig en rimelig økonomisk situation.

Din forsikring i PKA er bygget op om de forhold, der gør sig gældende for netop din faggruppe og dit arbejdsliv. Derfor er du sikret en rimelig økonomisk situation, hvis du skulle blive syg og miste dit arbejde.

Det er som udgangspunkt ikke nødvendigt at tegne ekstra forsikringer, som giver dig en dækning, du allerede har. Du får stadig økonomisk hjælp ved langtidssygemelding, fx i tilfælde af jobafklarings- eller ressourceforløb, hvor du kan få udbetalt en skattefri sum til at støtte din nye tilværelse. Derfor er du alt i alt godt stillet.

Har du tegnet en privat forsikring et andet sted end PKA, fx i din bank, risikerer du at betale for en forsikring, du måske ikke kan bruge. Du kan nemlig risikere at blive modregnet i offentlige ydelser og andre forsikringsdækninger, hvis du er dobbeltforsikret. Det kan være dyrt og unødvendigt for dig.

Hvis du bliver tilbudt en forsikring ved tab af erhvervsevne et andet sted end PKA, anbefaler vi dig at kontakte os og få personlig rådgivning om, hvordan du er dækket, og om du er dækket godt og nok.

For medlemmer af Pensionskassen for Farmakonomer

Hvis du varigt mister mindst 2/3 af din erhvervsevne, er fratrådt din stilling, og indbetalingen til din pension er ophørt, kan du søge invalidepension fra pensionskassen.

Mens du får invalidepension, sikrer vi, at din pensionsordning fortsætter, som den plejer, så dine eksisterende dækninger og alderspension ikke bliver forringet. Har du børn under 24 år, vil de få børnepension hver måned, mens du får invalidepension, og indtil de fylder 24 år.

Du har forsikringen Sum ved invaliditet i din pensionsordning, og du vil også få et skattefrit engangsbeløb på 200.000 kr. (i 2020), når du bliver bevilget invalidepension.

For fysioterapeuter

Nye fysioterapeuter, der er optaget efter 1.7.2020, har en ny forsikringspakke der indeholder en tab af erhvervsevneforsikring.

Ring til os på 39 45 45 40 og hør mere om dine muligheder.

3

Sygdom

Oftest stillede spørgsmål om dækning ved sygdom

Hvad sker der med din pension, hvis du er sygemeldt? Og er det vigtigt, at du har en forsikring ved tab af erhvervsevne? Hør vores pensionsrådgiver svare på de oftest stillede spørgsmål om dækning ved sygdom.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Hvad sker der med min pension, når jeg er sygemeldt?

Der er flere forskellige situationer, du skal være opmærksom på ved sygdom, som du kan høre om her.

Hvad sker der med min pension, når jeg er sygemeldt?

Der er flere forskellige situationer, du skal være opmærksom på ved sygdom, som du kan høre om her.

Kan jeg få hjælp fra PKA, hvis jeg bliver fyret fra mit arbejde på grund af sygdom?

PKA kan hjælpe dig, hvis du bliver fyret fra dit arbejde på grund af sygdom – hør hvordan.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Kan jeg få hjælp fra PKA, hvis jeg bliver fyret fra mit arbejde på grund af sygdom?

PKA kan hjælpe dig, hvis du bliver fyret fra dit arbejde på grund af sygdom – hør hvordan.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Er det vigtigt, at jeg har en forsikring ved tab af erhvervsevne?

Få mere at vide om dit økonomiske sikkerhedsnet i PKA, og hør, hvorfor det som udgangspunkt ikke er nødvendigt at tegne ekstra forsikringer.

 

Er det vigtigt, at jeg har en forsikring ved tab af erhvervsevne?

Få mere at vide om dit økonomiske sikkerhedsnet i PKA, og hør, hvorfor det som udgangspunkt ikke er nødvendigt at tegne ekstra forsikringer.

 

Kan jeg fortsætte med at have mine forsikringer hos jer, når jeg går på pension?

Bliv klogere på mulighederne for at beholde dine forsikringer i PKA, hvis du arbejder videre efter din folkepensionsalder.

 

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Kan jeg få hjælp fra PKA, hvis jeg bliver fyret fra mit arbejde på grund af sygdom?

Bliv klogere på mulighederne for at beholde dine forsikringer i PKA, hvis du arbejder videre efter din folkepensionsalder.

 

4

Delpension

Hold fast i arbejdslivet og start blidt på pensionen

  • TekstKristine Jonassen

Vi lever længere, og alderen for folkepension vil over de kommende år gradvist blive højere. Med andre ord kan vi se frem til at skulle blive længere på arbejdsmarkedet. Men at være pensionist behøver ikke være et enten-eller spørgsmål. Delpension giver dig mulighed for at tage hul på pensionisttilværelsen uden at sige endegyldigt farvel til hverdagen med dine kollegaer.

Langt de fleste stopper med at arbejde fra den ene dag til den anden. Og selvom et langt arbejdsliv kan mærkes på kroppen, savner mange de faglige udfordringer, når kalenderen pludselig er mere tom end tidligere.

Dog behøver overgangen fra arbejdslivet til tilværelsen som pensionist ikke at være brat. Med delpension kan du i den sidste del af dit arbejdsliv gå ned i tid og samtidig få udbetalt en del af din pension.

”Med udsigt til flere år på arbejdsmarkedet skal vi finde nye og mere fleksible måder at indrette vores arbejdsliv på. Delpension kan både være for dem, der ikke kan arbejde på fuldt blus indtil folkepensionsalderen, men også for dem, der har lyst til at blive længere på arbejdsmarkedet et par dage om ugen,” forklarer medlemsdirektør i PKA, Tomas Frydenberg.

9 ud af 10 overvejer fleksibel tilbagetrækning

88 % af PKA’s medlemmer ser fleksibel tilbagetrækning som en mulighed for dem, men det er stadig få, der gør brug af ordningen i dag. Tomas Frydenberg er overbevist om, at flere fremover vil undersøge muligheden for at trappe langsomt ud af arbejdslivet:

”Det er naturligt, at medlemmerne gør sig tanker om, hvornår og hvordan de kan trække sig tilbage. For tiden fylder netop den dagsorden meget i den offentlige debat, og som pensionskasse forsøger vi at følge med udviklingen. Derfor tror vi, at mange er interesserede i at kombinere de to tilværelser for at få en blød overgang.”

Som pensionist på deltid kan du bidrage med mange års praktisk erfaring rent fagligt – og samtidig få gavn af det sociale liv på arbejdspladsen. Også selvom det ikke er i samme udstrækning som før.

”Ikke alene er det en fordel at kunne vænne sig til en anderledes tilværelse som pensionist, men for mange er arbejdet en stor del af deres identitet. Ordningen kan være med til at sikre, at faglighed og værdifuld erfaring kan gives videre til yngre kollegaer, som omvendt giver et socialt fællesskab i det daglige,” siger Tomas Frydenberg.

Mere udbetalt i sidste ende

Siden 2014 har det været muligt at bruge delpension på forskellige måder, og med ordningen kan man også sætte pensionen på pause, hvis man i en periode ønsker at arbejde mere.

Medlemmerne i PKA, der i dag benytter sig af delpension, arbejder i gennemsnit to år længere. Det betyder i sidste ende noget for den opsparing, de får udbetalt, når de vælger, at tilværelsen som pensionist skal være på fuld tid.

”Når du er på delpension, betaler du stadig ind til din pensionsopsparing. Det gør, at du får mere udbetalt, når du senere går over til kun at modtage pension, end hvis du ikke havde benyttet dig af muligheden for delpension,” siger Tomas Frydenberg og tilføjer, at de fleste, der har været på delpension, trækker sig tilbage i en alder af knap 70 år.

Planlæg din pension i god tid

Hvis du tror, at delpension kunne være en løsning for dig, bør du i god tid lufte ideen for din arbejdsgiver.

”Hvis man gerne vil gøre brug af ordningen, er en tidlig snak med din arbejdsgiver en fordel. På den måde kan I sammen lægge en plan for, hvordan ordningen kunne se ud for dig. Og så er vi her i PKA altid klar til at rådgive dig ved telefonen,” fortæller Tomas Frydenberg.

Det er muligt at gå på delpension fra den dag, hvor du kan få udbetalt pension fra PKA.

Læs mere om dine muligheder for delpension, og få mere information på pka.dk/seniorliv. Du kan også ringe til os på 39 45 45 40 og få rådgivning om netop din situation.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies
5

Generalforsamlinger

Digitale generalforsamlinger med medlemsdemokratiet i fokus

  • TekstMarc Hagberg

Årets generalforsamlinger var ikke, som de plejer – de var helt ekstraordinært digitale på grund af Corona-virussen. På den måde kunne vi passe godt på hinanden, men stadig være sammen om at sætte retningen for pensionskassernes udvikling.

For første gang nogensinde blev pensionskassernes generalforsamlinger i juni 2020 afholdt elektronisk. Det var en helt ny og anderledes måde at afholde generalforsamlingerne på, hvor vi ikke kunne se hinanden i øjnene og mødes til hyggeligt samvær. Det gik dog ikke ud over deltagernes store engagement, der kom til udtryk gennem mange spørgsmål og en aktiv debatlyst.

Knap 400 delegerede og medlemmer deltog i de elektroniske generalforsamlinger i de fire PKA-pensionskasser, hvor de gennem livestreaming kunne se dirigenten og repræsentanter fra pensionskassens bestyrelse, revisionen og PKA’s direktion på skærmen. De stemmeberettigede delegerede kunne også stemme hjemmefra under livestreamingen.

Seniorpension indført i PKA

Pensionskassernes delegerede besluttede på generalforsamlingerne, på nær i Pensionskassen for Farmakonomer*, at PKA-medlemmer nu har ret til at modtage førtidspension fra PKA, hvis de er blevet tilkendt offentlig seniorpension. Det vil sige, at du nu har ret til de samme udbetalinger fra pensionskassen, som hvis du var blevet tilkendt offentlig førtidspension.

”Vi er glade for, at generalforsamlingerne vedtog forslaget om en ændring i vores pensionsvilkår. Det gavner vores medlemmer, at vi nu kan sikre, at alle medlemmer har et tilstrækkeligt forsørgelsesgrundlag – uanset om de får tilkendt offentlig førtidspension eller seniorpension,” fortæller medlemschef i PKA, Maybritt Mørch.

For at sidestille seniorpension med førtidspension i PKA krævede det en vilkårsændring i pensionskassernes pensionsvilkår. Derfor var ændringen til afstemning på årets generalforsamlinger, hvor den blev vedtaget.

Ændringen gælder med tilbagevirkende kraft fra d. 1. januar 2020, så alle medlemmer er stillet ens og sikret lige vilkår.

Hold dig orienteret

Er du nysgerrig på at læse mere, kan du finde referaterne fra generalforsamlingerne på pka.dk – her kan du også se de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer i pensionskasserne.

* Forslaget blev ikke behandlet i Pensionskassen for Farmakonomer, fordi udbetalingen af invalidepension er uafhængig af tilkendte offentlige ydelser i denne pensionskasse.

 

Om den nye seniorpension

Seniorpension er en ny offentlig pension, der giver mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, hvis man har 6 år eller mindre til folkepensionsalderen, har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet på 20-25 år og har en arbejdsevne på 15 timer eller mindre i det seneste job. Arbejdsevnen vurderes ud fra en individuel, helbredsmæssig vurdering. I 2020 er det kommunerne, der skal tilkende seniorpension.

Aftalen om seniorpension blev behandlet i Folketinget i december 2019 og fik virkning allerede fra d. 1. januar 2020.

Medlemspanel

Del din mening med os

Tilmeld dig vores medlemspanel, og få indflydelse på din pension. Vi spørger dig løbende på mail, hvordan du synes, din pensionskasse skal udvikle sig. Du behøver ikke nogen særlig viden om pension.

Hvis du tilmelder dig medlemspanelet i dag, er du med i konkurrencen om et gavekort på 500 kr. Vi trækker lod blandt nye deltagere hvert kvartal, og vinderen får direkte besked.

Tilmeld dig medlemspanelet på pka.dk

Få bedre overblik

Saml dine pensioner

Har du en pensionsopsparing i et andet selskab – fx fra et tidligere arbejde eller en privat pensionsopsparing i din bank? Der er flere fordele ved at have din opsparing samlet ét sted.

  • Få samme gode rente som på din pension i PKA
  • Betal kun omkostninger ét sted
  • Få et samlet overblik over dine pensioner
  • Dine penge investeres ansvarligt i fx sol, vind og verdensmål

Se, hvordan du kan samle dine pensioner på pka.dk